Juridische informatie

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid
Camping gebied van Léveno
TEL: +33 (0) 2 40 24 79 30
Hoofdkantoor: Sandun Road, plaats genaamd "Leveno", 44350 Guérande

Vermelding betreffende de rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens
Op grond van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden, hebt u het recht u te verzetten (artikel 26 van de wet), toegang (art. 38 van de wet) en rectificatie (artikel 36 van de wet) gegevens over u. Het kan daarom nodig zijn dat onjuiste, onvolledige, twijfelachtige of verouderde informatie over u die onnauwkeurig, onvolledig of dubbelzinnig is, of waarvan de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking of opslag verboden is, moet worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd.
* In toepassing van de wet van 11 maart 1957 (artikel 41) en de code van de intellectuele eigendom van 1 juli 1992, is elke gedeeltelijke of gehele reproductie voor collectief gebruik ten strengste verboden zonder toestemming van het bedrijf Campinggebied van Léveno.
* De logo’s, afbeeldingen en handelsmerken op deze site zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.
* Deze site kan, zonder zijn medeweten, via hypertekstkoppelingen aan andere sites zijn gekoppeld. De uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af voor de informatie die op deze andere sites wordt gepresenteerd.
* De gebruiker erkent dat het gebruik van deze site onder Frans recht valt.

Director of Publication
Camping gebied van Léveno
TEL: +33 (0) 2 40 24 79 30

Website gepubliceerd door het bedrijf
COM OP CAMPINGS
Internet portals
8 RUE DES BERNACHES
44490 HET KRUISJE

gastheer
Magic Online via Nikozen
130-134 President Wilson Avenue
93512 Montreuil Cedex

In overeenstemming met de bepalingen van de consumentenwetgeving met betrekking tot "het proces van bemiddeling bij consumentengeschillen", heeft de klant recht op gratis gebruik van de bemiddelingsdienst voorgesteld door camping LEVENO. De aldus voorgestelde mediator "consumptiewet" is MEDICYS.

Computers en vrijheden

In overeenstemming met de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978, met betrekking tot de gegevensverwerking, de bestanden en de vrijheden (genoemde wet "Informatique et Libertés"), was deze site het onderwerp van een verklaring bij de CNIL. Bovendien is de geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens op de website https://www.camping-leveno.com aan de CNIL gemeld. De gebruiker van deze site is met name op de hoogte dat, overeenkomstig artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, de informatie die door de gebruiker wordt verstrekt vanwege de formulieren op de site, nodig is om zijn aanvraag, en zijn bestemd voor Camping Domaine de Léveno, verantwoordelijk voor de verwerking, voor administratief en commercieel beheer. Uitoefening van het recht op toegang Overeenkomstig artikel 34 van de Data Protection Act heeft de gebruiker van deze site het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht van toegang uit te oefenen, moet de gebruiker schrijven naar:

Camping gebied van Léveno
TEL: +33 (0) 2 40 24 79 30
Hoofdkantoor: Sandun Road, plaats genaamd "Leveno", 44350 Guérande

Voor meer informatie over de wet Informatique et Libertés, kunt u de website van de CNIL raadplegen.

Copyright / auteursrecht

De merken en logo’s op deze site zijn geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Hun vermelding op geen enkele wijze een licentie of recht om een ​​van de merken gebruiken, kunnen niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk, strafrechterlijk vervolgd worden gebruikt. Alle informatie op deze site kan worden gedownload, gereproduceerd, afgedrukt met inachtneming van:
. gebruik deze informatie alleen voor persoonlijke doeleinden en op geen enkele manier voor commerciële doeleinden
. wijzig dergelijke informatie niet
. reproduceren op alle kopieën de vermelding van het auteursrecht ("het auteursrecht") van het Camping domaine de Léveno
Alle anderen die niet uitdrukkelijk is toegestaan ​​of een gehele of gedeeltelijke weergave van deze site op welke wijze dan ook, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping domein Léveno vormt een inbreuk bestraft door de artikelen L. 355-2 en volgende van Intellectuele eigendomscode.

Herroepingsrecht

Artikel L.121-20-4 van de Code de la consommation, waarin wordt bepaald dat de bepalingen van artikel L.121-20 van dezelfde Code, met betrekking tot de optie aangeboden aan de consument om zijn herroepingsrecht uit te oefenen in een 7-daagse periode "is niet van toepassing op contracten voor logies, vervoer, catering en vrijetijdsdiensten die op een bepaalde datum of periode moeten worden verleend".

Persoonlijke gegevens verzameld

Twee soorten persoonlijke gegevens worden verzameld op de website https://www.camping-leveno.com:
. Gegevens ingevoerd en verzonden via formulieren
. Gegevens verzameld door de doelgroepmeetfunctie van Google Analytics

VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Persoonlijke gegevens worden verzameld op de site door Camping Domaine de Léveno.

DEFINITIEFHEID VAN DE INZAMELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de verschillende vormen op de site heeft tot doel:
Neem contact op met mensen die een reservering op de site hebben geregistreerd
Sta het verzenden van nieuwsbrieven toe door onze diensten
Door het invullen van het formulier en het controleren van de juiste toestemmingen op het formulier, gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden verwerkt ten behoeve van de zakelijke relatie.
De verzameling van persoonlijke gegevens via de Google Analytics-tool voor doelgroeptracking op de site heeft tot doel:
Analyseer het gedrag van gebruikers op de site om hun publiek te meten en hun prestaties te verbeteren.
Google Analytics gebruikt cookies van derden om gebruikers te onderscheiden. Cookies zijn tekstbestanden die zijn geïnstalleerd op de terminal van internetgebruikers. Ze bevatten geen nominatieve informatie, alleen ID’s die willekeurig zijn gemaakt. Door de site te bezoeken, gaat de gebruiker er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonlijke gegevens die door Google Analytics worden verzameld, worden verwerkt met het doel het gedrag van internetgebruikers te analyseren om de prestaties van de site te verbeteren.

DUUR VAN DE CONSERVATIE VAN PERSOONSGEGEVENS
De via de formulieren verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar vanaf het versturen van het formulier. De cookies die door de doelgroepmeetfunctie van Google Analytics worden gebruikt, hebben de volgende levensduren:
. ga: 2 jaar
. gid: 24 uur
. gat: 1 minuut

VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke gegevens betreffende u en verzameld door de site https://www.camping-leveno.com zijn alleen bedoeld voor het bedrijf SAS LEVENO en zullen alleen worden geëxploiteerd in het kader van het verzoek dat via het formulier wordt toegelicht. In geen geval zullen de persoonlijke gegevens die op de formulieren worden ingevoerd en verzonden, worden verzonden, verhuurd of in de handel worden gebracht aan derden. Medewerkers van SAS LEVENO ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst die hen verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren op straffe van sancties.

LOCATIE VAN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS
De hosting-servers van de site zijn uitsluitend gevestigd in Frankrijk, binnen de Europese Unie.
SAS LEVENO verbindt zich ertoe geen persoonlijke gegevens over te dragen aan een niet-lidstaat van de Europese Gemeenschap.

VEILIGHEID VAN PERSOONSGEGEVENS
De site wordt gehost op onze eigen beveiligde servers. Alle pagina’s bevinden zich in HTTPS-veilige modus, TLS 1.2 / RSA 2048-bits (SHA256withRSA). Het is een beveiligingsprotocol dat de inhoud van de uitwisselingen tussen de browser en de databaseservers codeert. Hiermee wordt voorkomen dat de persoonlijke gegevens die via de formulieren worden ingevoerd en verzonden, gemakkelijk door derden kunnen worden gelezen tijdens hun doorvoer.
Het verzenden of opslaan van persoonlijke gegevens is echter nooit volledig veilig. Dientengevolge kunnen we niet garanderen dat de informatie die wordt verzonden of opgeslagen op de hostingservers, waterdicht beveiligd is.

DELEGEREN NAAR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
De functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van SAS LEVENO. Hij is verantwoordelijk voor de conformiteit van de activiteiten van het bedrijf met het nieuwe Europese wettelijke kader van de RGPD en voor samenwerking met de toezichthoudende autoriteit.
U kunt per post contact opnemen met:
SAS LEVENO Weg van Sandun, plaats genaamd "Leveno", 44350 Guérande

RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, en de Algemene Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (RGPD), hebt u het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van persoonlijke gegevens betreffende u die u kan uitoefenen via het contactformulier of door een brief te sturen naar SAS LEVENO - Route de Sandun, plaats genaamd "Leveno", 44350 Guérande
Alle foto’s, video’s en andere inhoud die op deze website wordt gepresenteerd, kunnen geen contractuele waarde hebben
Dit bemiddelingsapparaat kan worden bereikt door:
. elektronische manier: www.medicys.fr
. Post: MEDICYS- Centrum voor bemiddeling en minnelijke schikking van de gerechtsdeurwaarders- 73, Boulevard de Clichy, 75009 - Parijs »

Afbeeldingen en video’s van de website

Alle foto’s, video’s en andere inhoud die op deze website wordt gepresenteerd, kunnen geen contractuele waarde hebben

De 4-sterren camping Le Domaine de Léveno in Guérande staat tot uw beschikking voor verdere informatie.